Conference Reports/

Sort by:
  • -
    By Andreas Kahrs, Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin
    Prof. Detlef Siegfried / PhD Jakob Skovgaard, University of Copenhagen; Prof. Dr. Axel Schildt / Dr. Knud Andresen, University of Hamburg
    Copenhagen, 07.05.2015 – 09.05.2015