Reviews/

Sort by:
  • -
    Rev. by Michel Espagne, Paris
    • Dmitrieva, Ekaterina Evgen'evna: Literaturnye zamki Evropy I russkij “usadebnyj tekst” na izlome vekov (1880-1930-e gody), Moskau 2020
  • -
    Rev. by Olga Galanova, Technische Universität Dresden
    • Lukin, Alexander Viktorovitch: Nevezhestvo protiv Nespravedlivosti [Unwissenheit gegen Ungerechtigkeit]. Polititcheskaja kultura russkih „demokratov“ (1985-1991) [Die Politikkultur russischer „Demokraten“ (1985-1991)], Moskau 2005